O nás

Procesné a personálne služby pre Volkswagen Slovakia a koncern Volkswagen


Zameriavame sa na technickopodporné, výrobné  i administratívne procesy, predovšetkým v oblastiach:

     ■   zabezpečenia kvality,
     ■   podpory výrobných procesov,
     ■   plánovacích činností,
     ■   procesnej podpory nákupu,
     ■   inžinierskych a analytických činností,
     ■   administratívnych služieb.

Základné údaje o spoločnosti VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o.


Vznik spoločnosti:
Júl 2008

Vedenie spoločnosti: Zlatko Uhlík, Martin Heinz Fabisch

Stav personálu: 540 (Február 2019)

Sídlo spoločnosti:
VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o. , Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava

Lokality pôsobnosti na Slovensku: Bratislava, Martin, Košice