Volkswagen Group Services, s.r.o 

Jána Jonáša 1

843 02 Bratislava

IČO: 44281382

IČ DPH: 

SK2022651851

Okresný súd Bratislava I: 53632/B