Životné prostredie

Zdravé životné prostredie je základom udržateľného hospodárstva a spravodlivej spoločnosti. Preto sa chceme stať vzorom a prispievať k udržateľnej mobilite a k ochrane životného prostredia. Uvedomujeme si našu globálnu zodpovednosť za životné prostredie a všetky s tým súvisiace vplyvy na životné prostredie a spoločnosť, ktoré sú spojené s naším konaním.

Dokumenty na stiahnutie

Spoločnosť formulovala k ochrane životného prostredia environmentálnu politiku, ktorá definuje zásady pre päť ústredných bodov: zodpovednosť najvyššieho vedenia, compliance, ochrana životného prostredia, spolupráca so zainteresovanými stranami a kontinuálne zlepšovanie.