Procesné a personálne služby pre Volkswagen Slovakia a koncern Volkswagen

Zameriavame sa na technickopodporné, výrobné  i administratívne procesy, predovšetkým v oblastiach:

     ■   zabezpečenia kvality,
     ■   podpory výrobných procesov,
     ■   plánovacích činností,
     ■   procesnej podpory nákupu,
     ■   inžinierskych a analytických činností,
     ■   administratívnych služieb.

Ponuka práce