Životné prostredie

Environmentálna politika a ciele Volkswagen Group Services, s.r.o.

Zdravé životné prostredie je základom udržateľného hospodárstva a spravodlivej spoločnosti. Preto sa chceme stať vzorom a prispievať k udržateľnej mobilite a k ochrane životného prostredia. Uvedomujeme si našu globálnu zodpovednosť za životné prostredie a všetky s tým súvisiace vplyvy na životné prostredie a spoločnosť, ktoré sú spojené s naším konaním.

Dodržiavanie environmentálnych predpisov, štandardov a dobrovoľných záväzkov, ktoré sme prijali, je základným predpokladom nášho konania.