Informácie pre partnerov


Dokumenty na stiahnutie:

Všeobecné nákupné podmienky

Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o. (ďalej v texte len „VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o.) (stav k 1.12.2023)

Všeobecné nákupné podmienky (SK)

Zásady správania pre obchodných partnerov

Zásady správania obchodných partnerov sumarizuje očakávania kladené na obchodných partnerov koncernu Volkswagen.

Zásady správania pre obchodných partnerov (SK)