Logistika

V rámci logistiky pre automobilový priemysel poskytujeme komplexné a integrované služby, ktoré zabezpečujú plynulý a efektívny tok materiálov a komponentov od dodávateľov až po konečných zákazníkov. Naše činnosti zahŕňajú nasledujúce oblasti:

  1. Správa skladovacích priestorov: U našich partnerov ponúkame moderné skladovacie riešenia s optimalizovaným usporiadaním a skladovými technológiami, ktoré umožňujú efektívne spravovanie zásob a ich rýchlu distribúciu. 
  2. Logistické dispozície pre Nakupované diely so skladovou zásobou ako aj Just-in-Time (JIT) a Just-in-Sequence (JIS) dodávky: Poskytujeme špecializované logistické služby, ktoré zabezpečujú riadenie dispozícií dielov potrebných pre výrobu vozidiel, minimalizujú časy doručenia a náklady, pričom zabezpečujeme maximálnu bezpečnosť a ochranu prepravovaných tovarov. Implementujeme pokročilé logistické systémy JIT a JIS, ktoré zabezpečujú presné načasovanie a sekvenovanie dodávok komponentov priamo na výrobné linky. Tieto systémy pomáhajú minimalizovať zásoby a maximalizovať efektivitu výroby.
  3. Reverzná logistika: Riešime aj spätnú logistiku, ktorá zahŕňa spravovanie vratiek, reklamácií a recyklácie materiálov. Naše riešenia zamerané na obehovú ekonomiku pomáhajú zvyšovať udržateľnosť.
  4. Informačné technológie a digitalizácia: Využívame a ponúkame pokročilé informačné technológie na digitalizáciu a následné riadenie logistických procesov. Naše koncernové riešenia poskytujú štandardizované postupy, ktoré sú implementovateľné do všetkých plánovacích systémov v rámci celého koncernu.
  5. Customizované riešenia: Ponúkame individuálne prispôsobené logistické riešenia, ktoré sú navrhnuté na mieru podľa špecifických potrieb našich klientov v automobilovom priemysle. Naši odborníci spolupracujú s klientmi na optimalizácii logistických procesov a zvyšovaní efektivity.

Naše služby sú zamerané na zlepšenie celkového výkonu a konkurencieschopnosti našich klientov, pričom zabezpečujeme vysokú kvalitu a spoľahlivosť v každom kroku logistického reťazca.