Politika kvality

Politika kvality Volkswagen Group Services, s.r.o.

Týmto dokumentom stanovuje spoločnosť Volkswagen Group Services, s.r.o.  základný kameň pri budovaní a udržovaní systému manažmentu kvality (politika kvality, ciele kvality).

Politika kvality je súhrn nástrojov, metód, zámerov a cieľov ovplyvňujúcich kvalitu nami poskytovaných služieb podľa normy ISO 9001:2015.